Privacy Policy RO

Aceasta este o traducere automată a limbii engleze, care are prioritate juridică.

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE A ETUC - ACTION EUROPE

VERSIUNEA 13 IUNIE 2022

Aceasta este politica de confidențialitate a Action Europe, platforma de petiționare operată de Confederația Europeană a Sindicatelor (CES) (denumită în continuare "CES" sau "noi"). CES este vocea oamenilor muncii și reprezintă 45 de milioane de membri din 92 de organizații sindicale din 39 de țări europene și 10 federații industriale europene.

Această politică de confidențialitate are scopul de a vă informa cu privire la datele cu caracter personal pe care CES le colectează prin intermediul Acțiunea Europa și de a explica de ce colectăm aceste date cu caracter personal și cum le prelucrăm.

Această Politică de confidențialitate trebuie citită împreună cu Politica noastră de utilizare a modulelor cookie https://action-europe.org/cookie-policy .

CUPRINS

1 Când se aplică această politică de confidențialitate?

2 Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

3 Ce date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?

3.1 Informații furnizate de dumneavoastră

3.2 Informații obținute automat

3.3 Informații obținute de la terțe părți

4 Care este temeiul juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?

5 În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră personale?

5.1 Pentru a desfășura o campanie online

5.2 Pentru a trimite comunicarea CES

5.3 Pentru a obține informații în vederea îndeplinirii misiunii noastre de inițiativă sindicală și de promovare a libertății de întrunire și de asociere

5.4 Pentru a răspunde la întrebările dumneavoastră sau la alte solicitări

5.5 Pentru gestionarea tehnică și funcțională a site-urilor noastre web

6 Cine are acces la datele dumneavoastră personale?

7 Prelucrează CES datele dumneavoastră în afara Spațiului Economic European ("SEE")?

8 Cum sunt protejate datele dumneavoastră personale?

9 Cât timp păstrăm datele dumneavoastră personale?

10 Care sunt drepturile dumneavoastră și cum vi le puteți exercita?

10.1 Dreptul de acces

10.2 Dreptul de rectificare

10.3 Dreptul la ștergere

10.4. Dreptul la limitarea prelucrării

10.5. Dreptul la portabilitatea datelor

10.6 Dreptul de a obiecta

10.7 Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop de prospectare

10.8. Dreptul de a nu face obiectul creării de profiluri

10.9 Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment

10.10 Exercitarea drepturilor de mai sus

10.11 Autoritatea de supraveghere competentă

11 Cum rămâne cu linkurile către alte site-uri web și rețele sociale?

11.1 Paginile de socializare ale CES

11.2 Opțiuni de partajare în social media

12 Cum sunteți notificat cu privire la modificările aduse prezentei Politici de confidențialitate?

13 Pe cine puteți contacta pentru a vă exercita drepturile?

1 CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE?

Această politică de confidențialitate se aplică prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în contextul platformei de petiții ETUC Action Europe.

2 CINE ESTE RESPONSABIL PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

CES este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceasta înseamnă că CES stabilește în ce scopuri și cu ce mijloace vor fi prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

CES a desemnat un responsabil cu protecția datelor, care va fi punctul dumneavoastră de contact pentru orice întrebări referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Detaliile de contact ale responsabilului cu protecția datelor se găsesc la punctul 13 din prezenta politică de confidențialitate.

3 CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ?

Colectăm datele dvs. personale în trei moduri:

3.1 INFORMAȚIILE PE CARE NI LE FURNIZAȚI

În primul rând, primim informațiile dumneavoastră atunci când ni le comunicați. De exemplu, acesta este cazul când :

- semnați o petiție sau un sondaj pe site-ul Action Europe ;

- când comentați o petiție sau un sondaj; când ne furnizați datele dvs. de contact; când comentați pe site-ul web al Action Europe etc.

În aceste cazuri, dumneavoastră alegeți ce informații ne furnizați. În aceste cazuri, dvs. ați ales ce informații ne furnizați. Aceste informații conțin, de obicei, doar datele dumneavoastră de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail, țara de reședință, limba petiției sau a sondajului pe care l-ați semnat și orice alte petiții sau sondaje pe care le-ați semnat pe site-ul Action Europe.

Dacă alegeți să furnizați aceste informații, apartenența dvs. la un sindicat sau interesul dvs. de a deveni membru, rolurile pe care le îndepliniți (de exemplu, reprezentare în domeniul sănătății și securității), detalii despre campaniile pe care le-ați susținut și răspunsurile la acțiunile de campanie pe care le-ați întreprins, subiectele care vă interesează (de exemplu, prin intermediul centrelor de preferințe), fotografiile pe care le încărcați pe site-ul nostru și modul în care răspundeți la e-mailurile pe care le trimitem.

3.2 INFORMAȚII OBȚINUTE ÎN MOD AUTOMAT

Atunci când navigați pe site-ul web Action Europe, primim date de la furnizorii de cookie-uri sau furnizorii de rețele sociale prin utilizarea pixelilor (cum ar fi pixelul Facebook) despre activitatea dvs. pe site-ul nostru web, cum ar fi paginile web pe care le vizitați, dacă ați deschis un e-mail sau ați făcut clic pe un link etc. Putem combina informațiile pe care le obținem în mod automat cu alte informații pe care le obținem de la dvs. Putem combina informațiile obținute în mod automat cu informațiile furnizate de dvs. pentru a analiza utilizarea specifică a site-ului nostru web.

Puteți găsi mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor de către CES în Politica noastră de utilizare a cookie-urilor https://action-europe.org/cookie-policy.

3.3 INFORMAȚII OBȚINUTE DE LA TERȚE PĂRȚI

În principiu, nu primim informații prin intermediul unor terțe părți. Dacă o facem, aceasta poate fi prin intermediul afiliaților noștri (confederații sindicale naționale și federații europene de industrie, sindicate locale (membre), ONG-uri sau sindicate neafiliate).

În acest caz, primim datele cu caracter personal pe care le-ați furnizat în petiție sau sondaj, precum și numele, adresa de e-mail și țara de reședință.

4 CARE ESTE TEMEIUL JURIDIC PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

În general, CES prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în diverse scopuri, care sunt explicate mai detaliat mai jos. În ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, CES se bazează pe :

- consimțământul dvs.: consimțământul dvs. poate fi exprimat, de exemplu, prin completarea unei petiții sau a unui sondaj, prin bifarea unei căsuțe în acest sens atunci când navigați pe site-ul nostru sau printr-o altă acțiune pozitivă din care se deduce consimțământul dvs., de exemplu, prin alegerea de a ne contacta prin e-mail. În unele cazuri (cum ar fi în cazul informațiilor personalizate), vă vom cere consimțământul explicit. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în viitor, în orice moment.

- Interesul nostru legitim: în unele cazuri, prelucrarea datelor dumneavoastră poate fi necesară și pentru a îndeplini un interes legitim al CES (organizarea de inițiative sindicale în lumina libertății de întrunire și de asociere (articolul 12 din Carta drepturilor fundamentale a UE)). Am luat măsuri pentru a ne asigura că interesele dumneavoastră sau drepturile și libertățile fundamentale prevalează asupra interesului nostru legitim.

Pentru prelucrarea anumitor date (cum ar fi apartenența la sindicate și opiniile politice), ne bazăm, de asemenea, pe :

- consimțământul dvs. explicit: vă exprimați acest consimțământ explicit în petiția sau sondajul pe care îl semnați și prin care obținem datele dvs. personale. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în viitor.

- Prelucrarea este efectuată în contextul activităților noastre legitime și sub rezerva unor garanții adecvate în calitate de organizație sindicală non-profit și în măsura în care prelucrarea se referă la membri, foști membri sau persoane care au contacte regulate cu aceasta. Prelucrarea este legată de scopul nostru social, de respectarea drepturilor omului și a drepturilor sindicale (libertatea de întrunire și de asociere, art. 12 din Carta drepturilor fundamentale a UE). Datele dumneavoastră personale nu sunt transferate în afara organizației noastre fără consimțământul dumneavoastră.

- În cazul în care ați făcut publice în mod evident datele dumneavoastră personale: prin furnizarea datelor dumneavoastră într-o petiție sau într-un sondaj.

5 ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

CES prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopurile enumerate mai jos.

5.1 PENTRU A DESFĂȘURA O CAMPANIE ONLINE

Pentru a da o voce lucrătorilor și familiilor acestora din Europa în ceea ce privește problemele politice sau comerciale/industriale, am înființat Action Europe. Dacă semnați o petiție sau un sondaj, sunteți de acord să ne furnizați datele dumneavoastră personale. Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne îndeplini sarcina noastră fundamentală de inițiativă sindicală (cf. libertatea de întrunire și de asociere, art. 12 din Carta drepturilor fundamentale a UE) la nivel european în procesul de integrare europeană. Vă putem contacta pentru a vă ține la curent dacă v-ați dat acordul. Acest lucru ne permite, de asemenea, să comunicăm cu dvs. despre petiția sau sondajul pe care l-ați semnat.

Prelucrarea implică apoi datele dumneavoastră de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail și țara de reședință, limba petiției sau a sondajului pe care l-ați semnat și alte petiții pe care le-ați semnat pe site-ul Action Europe. Aceste date pot include, de asemenea, întrebări despre apartenența dvs. la un sindicat sau despre interesul dvs. de a deveni membru al unui sindicat.

Această prelucrare se bazează pe consimțământul dumneavoastră și pe interesul nostru legitim. Consimțământul dumneavoastră este dat prin participarea dumneavoastră la petiție sau sondaj și prin furnizarea adresei dumneavoastră de e-mail. În ceea ce privește categoriile speciale de date (de exemplu, apartenența la un sindicat sau opiniile politice), ne bazăm, de asemenea, pe consimțământul dumneavoastră explicit. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment (a se vedea punctul 10).

5.2 PENTRU TRIMITEREA COMUNICĂRII ETUC

Comunicare generală

Stocăm date despre preferințele pe care ni le transmiteți (de exemplu, prin intermediul centrelor de preferințe) sau despre acțiunile de campanie pe care le întreprindeți împreună cu noi (de exemplu, pentru a vă mulțumi că ați semnat petiția sau sondajul și pentru a vă invita să le distribuiți pe canalele de socializare), pentru a ne ajuta să vă trimitem informații care sunt mai apropiate de interesele dumneavoastră sau pentru a urmări aspectele la care ați participat (cum ar fi noi informații, campanii și petiții sau un sondaj despre organizația noastră, sau pentru a vă ține la curent cu petițiile sau sondajele pe care le-ați semnat). Putem să vă trimitem comunicări prin e-mail, SMS, telefon, prin intermediul rețelelor sociale (inclusiv, dar fără a se limita la Facebook, LinkedIn, Twitter), pe site-urile noastre și pe site-urile afiliate sau prin SMS. În acest scop, putem prelucra date cu caracter personal, cum ar fi numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, țara de reședință, subiectele de interes, limba petițiilor sau sondajelor pe care le-ați semnat și alte petiții sau sondaje pe care le-ați semnat pe site-ul Action Europe.

Putem să vă trimitem comunicări dacă v-ați dat consimțământul în mod explicit, bifând căsuțele relevante din formularele pe care le folosim pentru a colecta datele dumneavoastră. În acest caz, aveți libertatea de a alege să ne furnizați datele dvs. personale în scopuri de comunicare. În ceea ce privește anumite categorii de date (cum ar fi apartenența la un sindicat), ne bazăm, de asemenea, pe consimțământul dumneavoastră explicit.

Aveți dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de comunicare (a se vedea punctul 10).

Comunicare personalizată

În plus, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă furniza informații despre petițiile sau sondajele pe care le-ați semnat, sondajele la care ați răspuns și subiectele pentru care v-ați exprimat interesul. De exemplu, pentru a vă invita să participați la o întâlnire fizică sau online, pentru a da un telefon, pentru a vă invita să vă alăturați unui anumit grup de Facebook pe tema care vă interesează, pentru a vă întreba dacă doriți să fiți pus în legătură cu un organizator sindical sau pentru a vă contacta pentru campanii de donații. În acest scop, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail, numărul de telefon și țara de reședință, limba petițiilor sau a sondajelor pe care le-ați semnat și alte petiții sau sondaje pe care le-ați semnat pe site-ul Action Europe.

Este posibil să trimitem în mod automat e-mailuri factorilor de decizie politică la nivel local, regional, național sau european sau conducerii unor companii sau organizații comerciale/industriale pentru a le solicita ceva, de exemplu, pentru a lua decizii. În acest scop, prelucrăm date cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail, țara de reședință, limba petițiilor sau sondajelor pe care le-ați semnat și alte petiții sau sondaje pe care le-ați putut semna pe site-ul Action Europe.

- PENTRU A OBȚINE INFORMAȚII ÎN VEDEREA ÎNDEPLINIRII MISIUNII NOASTRE DE INIȚIATIVĂ SINDICALĂ ȘI DE PROMOVARE A LIBERTĂȚII DE ÎNTRUNIRE ȘI DE ASOCIERE

CES poate prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri analitice și statistice pentru a obține informații care să ne permită să ne îndeplinim misiunea noastră fundamentală de inițiativă sindicală (cf. libertatea de întrunire și de asociere, art. 12 din Carta drepturilor fundamentale a UE) la nivel european în procesul de integrare europeană.

Scopul statistic înseamnă orice colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal necesare pentru efectuarea de anchete statistice sau pentru producerea de rezultate statistice. Este posibil să efectuăm o analiză a sentimentelor în contextul sondajelor pentru a informa mai bine CES cu privire la atitudinile semnatarilor petițiilor sau sondajelor de pe această platformă. CES utilizează diverse instrumente analitice pentru a corela datele personale și a extrage informații din diferite surse de date.

În acest scop, putem prelucra date cu caracter personal, cum ar fi numele dumneavoastră, adresa de e-mail, țara de reședință sau alte informații personale pe care ni le-ați furnizat.

Este posibil să împărtășim aceste informații cu afiliații noștri (confederații sindicale naționale și federații europene de industrie, sindicate locale (membri), ONG-uri sau sindicate neafiliate) pentru a promova misiunea noastră principală de inițiative sindicale.

După caz, aceste date sunt prelucrate pe baza consimțământului dumneavoastră și a interesului legitim al CES de a evalua și îmbunătăți campaniile noastre de comunicare, de a obține informații în rapoartele noastre de vânzări și de a vizualiza datele noastre de comerț electronic. În cazul în care datele includ date sensibile (de exemplu, apartenența la un sindicat), ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră explicit. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment (a se vedea punctul 10).

Rezultatul prelucrării în scopuri statistice este reprezentat de date agregate. Nu folosim datele agregate sau datele dvs. personale pentru a susține măsuri sau decizii care vă privesc.

- PENTRU A RĂSPUNDE LA ÎNTREBĂRILE DUMNEAVOASTRĂ SAU LA ALTE SOLICITĂRI

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a răspunde la întrebările sau solicitările dumneavoastră (de exemplu, atunci când solicitați mai multe informații despre o petiție sau un sondaj).

În acest scop, putem prelucra date precum numele dumneavoastră, adresa de e-mail, țara de reședință, limba petițiilor sau sondajelor pe care le-ați semnat, alte petiții sau sondaje pe care le-ați semnat pe site-ul Action Europe, corespondența dumneavoastră cu CES și, dacă ați furnizat-o, numărul dumneavoastră de telefon.

Aceste date sunt prelucrate pe baza interesului legitim al CES de a răspunde în cel mai bun mod posibil întrebărilor și cererilor dumneavoastră și de a comunica cu dumneavoastră.

- PENTRU GESTIONAREA TEHNICĂ ȘI FUNCȚIONALĂ A SITE-URILOR NOASTRE WEB

Prelucrăm datele cu caracter personal obținute prin intermediul modulelor cookie și al altor tehnologii pentru gestionarea tehnică și funcțională a site-urilor noastre web, pentru a personaliza site-urile web și pentru a ne asigura că acestea sunt ușor de utilizat. Prin utilizarea datelor dumneavoastră, putem verifica modul în care este utilizat site-ul nostru web și putem îmbunătăți conținutul și prezentarea acestuia. Aceste date ne permit, de asemenea, să securizăm în mod corespunzător site-ul nostru web.

În acest scop, putem prelucra date precum adresa dumneavoastră IP, paginile pe care le vizitați, browserul pe care îl utilizați, site-urile web pe care le-ați vizitat anterior, date geografice precum locația dumneavoastră, limba preferată și ora și durata vizitei dumneavoastră.

Prelucrarea acestor date se bazează pe consimțământul dvs. neechivoc (capturat prin intermediul bannerului nostru de cookie-uri) sau pe interesul legitim al CES de a oferi un site web funcțional și sigur și de a furniza pagini cu conținut relevant pentru dvs. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment (a se vedea punctul 10).

Puteți găsi mai multe informații despre modul în care utilizăm cookie-urile în Politica de utilizare a cookie-urilor https://action-europe.org/cookie-policy .

- CINE ARE ACCES LA DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

CES este selectivă în ceea ce privește părțile cărora le divulgă datele dvs. personale și le alege cu grijă. În toate cazurile, ne asigurăm că există garanții suficiente pentru protecția și confidențialitatea datelor dumneavoastră.

În următoarele cazuri, împărtășim datele dumneavoastră cu caracter personal cu terțe părți:

- afiliații noștri (confederații sindicale naționale și federații sindicale europene, sindicate locale (membri), ONG-uri sau sindicate neafiliate) atunci când organizează o petiție sau un sondaj, fie pe cont propriu, fie împreună cu CES, este posibil să împărtășim datele dumneavoastră de contact și detaliile petiției sau sondajului.

- Subcontractanții care asigură platforma și funcționarea tehnică și funcțională a acesteia (de exemplu, platforma de petiții Impact Stack a More Onion's), companii de găzduire web, furnizori de e-mail, furnizori de software, furnizori de analiză, companii de urmărire. CES încheie un contract de prelucrare a datelor cu părțile care au acces la datele cu caracter personal pentru îndeplinirea serviciilor lor.

- Furnizori de servicii IT care oferă asistență tehnică.

- Avocați și consilieri externi: în unele cazuri, CES poate transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către avocați și consilieri externi, dacă acest lucru este necesar pentru a ne oferi consultanță sau pentru a ne apăra drepturile.

- Mediile sociale: mediile sociale pot avea acces la informațiile colectate prin intermediul cookie-urilor și al altor tehnologii (eventual prin intermediul unor plugin-uri încorporate pe site-urile ETUC).

- Vizitatori ai site-ului Action Europe: Desigur, puteți alege să postați sau să împărtășiți unele dintre informațiile dumneavoastră cu alte persoane, utilizând panourile de mesaje, funcțiile de comentarii, pagina de profil și alte instrumente de partajare. În acest caz, vizitatorii site-ului Action Europe pot vedea și citi datele cu caracter personal pe care le-ați postat. Aveți controlul asupra oricăror date pe care alegeți să le publicați sau să le partajați folosind aceste platforme.

- factorii de decizie politică la nivel local, regional, național sau european, conducerea companiei sau organizațiile comerciale/industriale: putem furniza acestor părți o listă de semnatari pentru a atinge scopul petiției sau al sondajului și pentru a demonstra sprijinul.

- ETUC PRELUCREAZĂ DATELE DUMNEAVOASTRĂ ÎN AFARA SPAȚIULUI ECONOMIC EUROPEAN ("EEA")?

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transferate procesatorilor din afara Spațiului Economic European. În cazul rar în care acest lucru se întâmplă, CES se angajează să asigure un nivel adecvat și suficient de protecție a datelor dumneavoastră, inclusiv prin asigurarea faptului că ne putem baza pe o decizie de adecvare în conformitate cu articolul 45 din Regulamentul general privind protecția datelor ("GDPR"), prin încheierea unor clauze contractuale standard în conformitate cu articolul 46.2 din GDPR sau prin orice alte garanții adecvate prevăzute de capitolul V din GDPR.

Dacă aveți întrebări sau dacă doriți mai multe informații despre posibilul transfer al datelor dumneavoastră personale în afara SEE, puteți trimite o cerere datată și semnată la CES prin e-mail sau prin poștă. Detaliile noastre de contact se găsesc la punctul 13.

- CUM SUNT PROTEJATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

CES se străduiește să protejeze datele dumneavoastră cu caracter personal în cea mai bună măsură posibilă prin intermediul unor măsuri administrative, tehnice și organizatorice. În acest scop, CES a elaborat o serie de proceduri care sunt puse în aplicare de către angajații noștri.

În plus, CES s-a angajat să se asigure că furnizorii de servicii care prelucrează date cu caracter personal în numele CES (More Onion) aplică, de asemenea, măsuri tehnice și organizatorice suficiente.

9. CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

CES va păstra datele dumneavoastră cu caracter personal în legătură cu o petiție sau o investigație timp de 2 ani sau atât timp cât este necesar pentru scopurile descrise în prezenta politică de confidențialitate.

În cazul unor litigii, pot fi necesare perioade de păstrare mai lungi.

- CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM VI LE PUTEȚI EXERCITA?

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi în legătură cu datele dvs. personale. Unele dintre aceste drepturi au un domeniu de aplicare foarte specific sau fac obiectul unor condiții sau excepții speciale.

- DREPTUL DE ACCES

Acest lucru înseamnă, de exemplu, că ne puteți întreba dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și în ce scopuri. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 15 din GDPR.

- DREPTUL DE RECTIFICARE

De asemenea, aveți dreptul de a obține corectarea datelor cu caracter personal inexacte. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 16 din GDPR.

- DREPTUL LA ȘTERGERE

În anumite cazuri, ne puteți solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat, atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului dvs. și vă retrageți consimțământul etc.

În anumite cazuri excepționale, CES nu este obligată să dea curs cererii dumneavoastră de ștergere a datelor dumneavoastră cu caracter personal. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 17 din GDPR.

- DREPTUL LA RESTRICȚIONAREA PRELUCRĂRII

Puteți solicita o restricție a datelor dumneavoastră cu caracter personal, de exemplu, dacă contestați exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, dacă activitatea de prelucrare este ilegală etc. O restricție a prelucrării înseamnă că putem păstra datele dumneavoastră doar temporar, cu excepția cazului în care vă dați totuși acordul pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, în contextul unor proceduri judiciare sau din motive de interes public. O restricție poate fi revocată la o dată ulterioară. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 18 din GDPR.

- DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal pe baza consimțământului dumneavoastră, ne puteți solicita să vă transferăm datele dumneavoastră sau unui alt operator (dacă este posibil din punct de vedere tehnic). În cazuri excepționale, CES nu este obligată să dea curs cererii dumneavoastră. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 20 din GDPR.

- DREPTUL DE A OBIECTA

Ne puteți informa cu privire la motivele specifice pentru care doriți să vă opuneți unei anumite activități de prelucrare bazate pe interesul legitim al CES. În cazul în care aceste motive specifice prevalează asupra intereselor noastre legitime, vom înceta activitatea de prelucrare. CES nu poate da curs solicitării dumneavoastră atunci când prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul unor proceduri judiciare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 21 din GDPR.

- DREPTUL DE A VĂ OPUNE PRELUCRĂRII DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL ÎN SCOPURI DE MARKETING

În cazul în care vă prelucrăm datele cu caracter personal în scopuri de marketing, ne puteți solicita oricând să încetăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, fără a fi nevoie să prezentați un motiv specific. Acest drept include dreptul de a se opune profilării în măsura în care profilarea este legată de o astfel de comercializare. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 21 din GDPR.

- DREPTUL DE A NU FACE OBIECTUL CREĂRII DE PROFILURI

CES poate prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopuri de profilare, așa cum se explică în secțiunea 5.3 din prezenta Politică de confidențialitate). Deoarece această profilare are loc numai în scopuri de prospectare, aveți dreptul de a vă opune profilării în scopul marketingului nostru direct în orice moment, fără a fi nevoie să oferiți un motiv specific (după cum se explică la punctul 10.7). Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați articolul 21 din GDPR.

- DREPTUL DE A VĂ RETRAGE CONSIMȚĂMÂNTUL ÎN ORICE MOMENT

În cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră se bazează pe consimțământul dumneavoastră, aveți, de asemenea, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legitimitatea prelucrării efectuate înainte de retragerea consimțământului dumneavoastră.

- EXERCITAREA DREPTURILOR MENȚIONATE ANTERIOR

Exercitarea drepturilor de mai sus se poate face cu ușurință în diferite moduri, de exemplu prin e-mail sau prin poșta electronică. Din motive de confidențialitate și securitate, este posibil să vă solicităm o dovadă a identității dumneavoastră. Datele noastre de contact se găsesc la punctul 13.

- AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE COMPETENTĂ

În conformitate cu articolul 77 din RGPD, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere de la reședința dvs. obișnuită, de la locul de muncă sau de la locul în care a avut loc o încălcare a RGPD. Autoritatea belgiană pentru protecția datelor este autoritatea de supraveghere a sediului central al CES din Belgia.

Autoritatea pentru protecția datelor poate fi contactată la adresa Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles (telefon: +32 (0)2 274 48 00; adresa de e-mail contact@apd-gba.be).

11 CUM RĂMÂNE CU LINKURILE CĂTRE ALTE SITE-URI WEB ȘI SOCIAL MEDIA?

Site-ul ETUC Action Europe poate conține trimiteri (de exemplu, prin intermediul hyperlink-urilor, al plugin-urilor sociale, al link-urilor către operatorii de social media) către alte site-uri web, care sunt furnizate de alte companii sau social media, sau către propriul nostru site web. CES vă sfătuiește întotdeauna să verificați politicile de confidențialitate ale acestor site-uri web.

Puteți accesa politica de confidențialitate a site-ului nostru https://www.etuc.org/fr făcând clic pe acest link.

11.1 PAGINILE DE SOCIALIZARE ALE ETUC

CES are pagini pe LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Flickr și Instagram. Atunci când vizitați aceste pagini, datele dvs. vor fi transmise operatorului rețelei sociale respective prin utilizarea de cookie-uri. Rețelele de socializare pot primi informații precum site-urile web pe care le-ați vizitat în prezent și anterior și adresa dumneavoastră IP. Atunci când vizitați aceste pagini, este posibil să primim date agregate de la rețeaua socială respectivă, sub formă de statistici privind modul în care paginile noastre sunt vizualizate de către utilizatorii rețelelor sociale.

Pentru domeniul de aplicare și scopul colectării datelor, precum și pentru prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către rețelele de socializare și pentru informații privind drepturile și setările pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor rețele de socializare (disponibile aici: LinkedIn, Twitter, Facebook, YouTube, Flickr și Instagram).

Mai multe informații despre utilizarea cookie-urilor de către CES sunt disponibile în Politica noastră de utilizare a cookie-urilor https://action-europe.org/cookie-policy.

11.2 OPȚIUNI DE PARTAJARE ÎN SOCIAL MEDIA

Site-ul nostru vă permite să partajați conținutul pe Twitter, Facebook și prin e-mail. Atunci când utilizați aceste funcții ale plugin-urilor sociale (cum ar fi butonul "share", ...), informațiile despre utilizarea dvs. sunt transmise direct de la browserul dvs. la rețeaua socială corespunzătoare. Dacă sunteți deja membru al unei rețele de socializare atunci când vizitați site-ul nostru web, este posibil ca operatorul rețelei de socializare respective să poată atribui vizita la contul dvs. personal prin intermediul plugin-urilor sociale. În cazul în care nu sunteți încă membru al unei rețele sociale, este posibil ca rețelele sociale să primească și să stocheze adresa dumneavoastră IP și informații despre browserul și sistemul de operare pe care îl utilizați prin intermediul plugin-urilor sociale.

Dacă distribuiți conținut de pe site-ul nostru web direct pe pagina de socializare, datele dvs. personale vor fi vizibile pentru vizitatorii acestor rețele de socializare. Pentru domeniul de aplicare și scopul colectării datelor, precum și pentru prelucrarea și utilizarea ulterioară a datelor de către rețelele de socializare și pentru informații privind drepturile și setările pentru protejarea confidențialității, vă rugăm să consultați politicile de confidențialitate ale acestor rețele de socializare (disponibile aici: Facebook și Twitter).

Informații suplimentare privind utilizarea cookie-urilor de către CES sunt disponibile în Politica noastră de utilizare a cookie-urilor https://action-europe.org/cookie-policy.

- CUM PUTEȚI AFLA DESPRE MODIFICĂRILE ADUSE ACESTEI POLITICI DE CONFIDENȚIALITATE?

Această versiune a Politicii de confidențialitate a fost modificată ultima dată la 13 iunie 2022.

Ne străduim să vă oferim cele mai bune servicii posibile. Prin urmare, această politică de confidențialitate poate fi modificată. Prin urmare, vă sfătuim să consultați în mod regulat această politică de confidențialitate pe site-ul web Action Europe. Orice modificări majore ale politicii noastre de confidențialitate vor fi publicate pe site-ul web Action Europe în viitor și, dacă este cazul, vă vor fi trimise prin notificare electronică.

13 PE CINE PUTEȚI CONTACTA PENTRU A VĂ EXERCITA DREPTURILE?

Dacă aveți întrebări sau reclamații suplimentare cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale, la Action Europe sau la această politică de confidențialitate, puteți contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor:

- Prin e-mail la privacy@etuc.org

- Prin poștă la

Responsabil cu protecția datelor

Confederația Europeană a Sindicatelor (CES)

Boulevard du Roi Albert II 5

1210 Bruxelles

Belgia