Stop Bezuinigingen 2.0

Bezuinigingen zijn terug van weggeweest en zullen werknemers in heel Europa hard treffen. Steun ons in onze strijd tegen Bezuinigingen 2.0.

Bezuinigingen leiden tot meer armoede, meer mensen die hun huis verliezen en meer mensen die geen toegang hebben tot de gezondheidszorg die ze nodig hebben. Dit pikken wij niet.

Samen kunnen we een economie opbouwen voor de mensen en de planeet. De werkenden zijn het beu om de rijken almaar rijker te maken.

Wij eisen een nieuw economisch en sociaal model dat de werkenden centraal stelt. We hebben échte verandering nodig, geen terugkeer naar het destructieve beleid van schadelijke terugdringingen van tekorten. Sociale dialoog is van cruciaal belang.

We zullen deze petitie bezorgen aan de Europese Commissie en aan de regeringen van alle landen waar ook maar één ondertekenaar is. Wij eisen:

Geen terugkeer naar bezuinigingen
Investeringen in beter betaalde, duurzame banen die onder een collectieve arbeidsovereenkomst vallen
Geen overheidssubsidies zonder sociale voorwaarden
Een eerlijkere economie voor iedereen

De werkenden hebben geen geld voor een jacht, ze verdienen een eerlijker deel van de rijkdom die ze creëren.

Sluit je aan bij onze strijd en zorg ervoor dat de Europese regeringen luisteren naar de mensen. Laat ons samen Bezuinigingen 2.0 stoppen.

  • Thomas Miessen (ACV-CSC) M 21.04.2024 13:35
  • Kim S 20.04.2024 20:48
  • Wolfram B 19.04.2024 16:59
  • Baptiste T 16.04.2024 12:04
  • Damien F 13.04.2024 07:26
  • Tim R 11.04.2024 09:59