Contact

Als u een petitie wilt indienen of steunen of meer wilt weten over vakbonden in Europa, neem dan contact op met action@action-europe.org.

Als u meer wilt weten over ons privacybeleid of een vraag hebt over ons gebruik van gegevens, neem dan contact op met privacy@etuc.org.

U kunt ook schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming of onze digitale campagnevoerder bij:

Europees Verbond van Vakverenigingen,
Koning Albert II-laan 5
1210 Brussel
België